Natječaj za radno mjesto odgajatelj/ica

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski KL:601-01-19-01-96  Ur:br:2129-01-19-01 U  Imotskom ,04.ožujka  2019.g. Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 28.veljače   2019.g. i članka    26.točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  raspisuje  se N A T J E Č A J za  odgajatelja/icu- JEDAN IZVRŠITELJ M/Ž – PUNA NORMA Na određeno  vrijeme  – zamjena Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24.i 25.Zakona o.