Upisi 2019./2020.

Dječji vrtić Imotski Fra Stjepana Vrljića 15;21260 Imotski Klasa:UP/I–034-01/19-01-03 Ur:br:2129-01-19-01 U Imotskom, 26.04.2019.g. Na temelju čl.1.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), članka 43.st.1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), sukladno Pravilniku o upisu djece u vrtić Dječjeg vrtića Imotski, sukladno Planu upisa za pedagošku godinu 2019./2020., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Imotski, a na temelju suglasnosti Osnivača , na  21. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana.

Natječaj za voditelja računovodstvenih poslova

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski KL:601-01-19-01-184 Ur:br:2129-01-19-01 U Imotskom , 25.travnja 2019.g. Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski od 17.travnja 2019.g. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13) raspisuje se N A T J E Č A J Za voditelja knjigovodstveno računovodstvenih poslova JEDAN IZVRŠITELJ M/Ž – PUNA NORMA Na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 ImotskiKL:601-01-19-01- 145 Ur:br:2129-01-19-01 U  Imotskom, 03.travnja 2019.g. Na temelju članka 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN br.29/97,47/99 i 35/08.) čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), članka 50;52; 53. i 54.  Statuta Dječjeg vrtića Imotski i Odluke Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Imotski  od 11.03.2019.g. , raspisuje  se                                                N A T J E Č A J Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice.