Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 ImotskiKL:601-01-19-01- 145 Ur:br:2129-01-19-01 U  Imotskom, 03.travnja 2019.g. Na temelju članka 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN br.29/97,47/99 i 35/08.) čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), članka 50;52; 53. i 54.  Statuta Dječjeg vrtića Imotski i Odluke Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Imotski  od 11.03.2019.g. , raspisuje  se                                                N A T J E Č A J Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice.