NATJEČAJ za odgajatelja/ice- pomoćnik za rad s djetetom s teškoćama u razvoju

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski KL:601-01-19-01-278  Ur:br:2129-01-19-01 U  Imotskom ,9.rujna 2019.g. Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 04.rujna  2019.g. i članka    26.točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  raspisuje  se                                                 N A T J E Č A J   ZA   odgajatelja/ice- pomoćnik za rad s djetetom s  teškoćama u razvoju                                 JEDAN IZVRŠITELJ M/Ž  (VŠS)– PUNA NORMA                                       Na.

Obavijest o upisu djece u predškolski program

Dječji vrtić Imotski Fra S.Vrljića 15 21260 Imotski U Imotskom,09.09.2019.g. Kl:601-01-19-01-282 Ur:br:2129-01-19-01                               Na temelju članka 23.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.br 10/97.,107/07. I 94/13.) te članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju  programa predškole (NN br 107/24.,) Dječji vrtić Imotski objavljuje OBAVIJEST o upisu djece u program predškole za pedagošku godinu 2019./20. za područje Grada Imotskoga i općine Proložac Donji Dječji vrtić Imotski primat će prijave za upis .

Natječaj za radno mjesto – LOGOPED

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski KL:601-01-19-01-279  Ur:br:2129-01-19-01 U  Imotskom ,9.rujna 2019.g. Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 04.rujna  2019.g. i članka    26.točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  raspisuje  se                                                     N A T J E Č A J   ZA   STRUČNI SURADNIK/ICA – LOGOPED (VSS)                                 JEDAN IZVRŠITELJ M/Ž – PUNA NORMA                                       Na određeno  vrijeme – zamjena.

Natječaj za radno mjesto PEDAGOG

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski KL:601-01-19-01-280  Ur:br:2129-01-19-01 U  Imotskom ,9.rujna 2019.g. Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 04.rujna  2019.g. i članka    26. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  raspisuje  se                                                     N A T J E Č A J   ZA   STRUČNI SURADNIK/ICA – PEDAGOG (VSS)                                 JEDAN IZVRŠITELJ M/Ž – PUNA NORMA                                            Na neodređeno vrijeme   Kandidati moraju ispunjavati.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 Imotski KL:601-01-19-01- 281  ; Ur:br:2129-01-19-01 U  Imotskom, 09.rujna 2019.g. Na temelju članka 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN br.29/97,47/99 i 35/08.) čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), članka 50.52. 53. i 54.  Statuta Dječjeg vrtića Imotski i Odluke Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Imotski  od 04.09.2019.g. , raspisuje  se                                                 N A T J E Č A J                   .