Natječaj za odgajatelja – na određeno vrijeme

Dječji vrtić Imotski,Fra S. Vrljića 15,21260 ImotskiKL:601-01-20-01-54Ur:br:2129-01-20-01U  Imotskom, 21.veljače  2020.g. Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 19.veljače  2020.g. i članka    26.točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  raspisuje  se N A T J E Č A J za  odgajatelja  (Všs) 1  IZVRŠITELJ  M/Ž 1) na određeno vrijeme  – rad u predškoli – nepuno radno vrijeme (3 sata dnevno u trajanju do.

Natječaj za odgojitelja

Dječji vrtić Imotski,Fra S. Vrljića 15, 21260 ImotskiKL:601-01-20-01-53Ur:br:2129-01-20-01U  Imotskom, 21.veljače  2020.g. Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 19.veljače 2020.g. i članka    26.točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  raspisuje  se N A T J E Č A J za  odgajatelja  (Všs) 1  IZVRŠITELJ  M/Ž 1) na neodređeno puno radno vrijeme Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24.i25.Zakona o predškolskom odgoju i.

Odluka o zapošljavanju

Dječji vrtić – Imotski Ulica  Fra S. Vrljića 15 21260 Imotski Tel: 021/ 841-727 Fax: 021/841-063 Imotski,11.02.2020..g KL:601-01-20-01-44 Ur:br:2129-01-20-01 Na temelju natječaja za prijem  u radni odnos objavljenog 20.01. 2020.g. uz istodobnu objavu  na stranicama HZZ-e i Web stranici  vrtića kao i na oglasnoj ploči vrtića Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja donosi jednoglasnu ODLUKU Da se na određeno vrijeme  na mjesto ODGAJATELJA  PRIPRAVNIKA  primi: Tina Milardović Marina Perić Matea Ćosić.

Natječaj za pedagoga – pripravnik volonter

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 ImotskiKL:601-01-20-01-41Ur:br:2129-01-20-01U  Imotskom, 07.veljače  2020. g. Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 04. veljače 2020.g. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  raspisuje  se N A T J E Č A J za pedagoga (VSS) – PRIPRAVNIK VOLONTER  –   na određeno  puno radno  vrijeme – na rok od godine dana Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 26..Zakona o.