OBAVIJEST ZA RODITELJE/SKRBNIKE

Poštovani roditelji, Obaviještavamo roditelje i skrbnike djece koja će pohađati  Dječji vrtić Imotski u pedagoškoj 2020./2021.g.   (centralni i područni vrtići)  da vrtić  započima   s radom  07.09. 2020.g.   Ovim putem Vas ponovno napominjemo da se pridržavate epidemioloških mjera prilikom dovođenja, odvođenja i boravka djece u Vrtiću i to da roditelji obavezno izmjere temperaturu svojeg djeteta i o tome obavijeste odgojitelja skupine obavezno prođu kroz dezbarijeru radi dezinfekcije obuće obavezno ulaze.

N A T J E Č A J za radno mjesto DOMARA-VOZAČA

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 ImotskiKL:601-01-20-01-181Ur:br:2129-01-20-01U  Imotskom, 24.kolovoza 2020.g. Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 21.srpnja  2020.g. i članka    26. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13) čl. 54. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Dječjem vrtiću Imotski    raspisuje  se N A T J E Č A J  za radno mjesto   DOMARA – VOZAČA   (SSS) – 1  IZVRŠITELJ  M/Ž –  na neodređeno puno.