Upis u predškolu

Dječji vrtić ImotskiFra S. Vrljića 1521260 ImotskiU Imotskom, 07.09.2020.g.Kl:601-01-20-01-193Ur:br:2129-01-20-01 Na temelju članka 23.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.br 10/97.,107/07. I 94/13.) te članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju  programa predškole (NN br 107/14.,) Dječji vrtić Imotski objavljuje OBAVIJEST o upisu djece u program predškole za pedagošku godinu 2020./21. za područje Grada Imotskoga i općine Proložac Donji Dječji vrtić Imotski primat će prijave za upis  u program predškole.