Natječaj za radno mjesto – računovođa

Dječji vrtić Imotski,Fra S.Vrljića 15,21260 ImotskiKL:601-01-20-01-196Ur:br:2129-01-20-01U  Imotskom , 10.rujna  2020.g. Na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski  od 08.rujna  2020.g. i članka    26. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13) čl. 54. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Dječjem vrtiću Imotski    raspisuje  se N A T J E Č A J  za radno mjesto REFERENTA ZA FINANCIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE    (VŠS) – 1  IZVRŠITELJ .