Natječaj za ravnatelja

Dječji vrtić Imotski, Fra S. Vrljića 15,21260 ImotskiKL:601-01-20-01- 163;Ur:br:2129-01-20-01U  Imotskom, 08.srpnja  2020.g. Na temelju članka 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 29/97, 47/99 i 35/08127/19.) čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13,98/19), članka 50.52. 53. i 54.  Statuta Dječjeg vrtića Imotski i Odluke Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Imotski  od 06.07.2020.g., raspisuje  se                                                 N A T J E Č A J                    Za izbor i.

RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJE VRTIĆE I JASLICE DJEČJEG VRTIĆA IMOTSKI ZA PED.GODINU 2020./2021., PO PROGRAMIMA 

LISTA REDA PRVENSTVA Dječji vrtić ImotskiFra Stjepana Vrljića 1521260 ImotskiKlasa: UP/1- 601-01-20-01-120Urbroj: 2129-01-20-01 U Imotskom, 17.lipnja 2020.g. Na temelju članaka 1a,20. I 35.stavka 1.podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07 i 94/13.), članaka 44.stavka 1.,stavka 1.,96.stavka 1.,97.stavka 1. I 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN47/09.), Opće uredbe o zaštiti podataka,  odredbe članka 7. i odredbe članka 21. stavak 2. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić.

Upisi 2020./2021.

Dječji vrtić Imotski Fra Stjepana Vrljića 15;21260 Imotski Klasa:UP/I–034-01/20-01-02 Ur:br:2129-01-20-01 U Imotskom, 12.05.2020.g. Na temelju čl.1.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), članka 43.st.1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), sukladno Pravilniku o upisu djece u vrtić Dječjeg vrtića Imotski ,  sukladno Planu upisa za pedagošku godinu 2020./2021., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Imotski, a na temelju suglasnosti Osnivača , na  36. sjednici Upravnog vijeća održanoj.

UPIS U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.G. – UPUTE

Zahtjevi za upis djeteta u vrtić –  jaslice za ped. god. 2020./21.g. dostavljaju se u vremenu od 18.svibnja 2020. – do 29.svibnja 2020.g. Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom navedom u natječaju o provođenju Upisa  (dostupan na sl. web stranici Vrtića na adresi vrtic-imotski.hr) dostavljaju se na adresu Vrtića: E-mailom na adresu   upisi2020@vrtic-imotski.hr Uslugom Hrvatske pošte – poštanskom pošiljkom Kutija ispred ulaza u vrtić- u radno vrijeme vrtića Pozivaju se svi roditelji/.

VRTIĆ U KUĆI

Dragi roditelji i draga djeco, prošlo je dosta vremena od kad se nismo vidjeli i jako nam nedostaje druženje sa svima vama. Iz tog razloga na web stranici našeg vrtića osmislili smo rubriku ” Vrtić u kući”. U njoj ćemo vam nuditi ideje za  aktivnosti  koje možete raditi s djecom kod kuće. Najviše pozornosti posvetit ćemo predškolcima jer im moramo omogućiti da se program predškole koji su započeli u vrtiću.

1 2 25 26