Odluka o zapošljavanju

Dječji vrtić – Imotski
Ulica  Fra S. Vrljića 15
21260 Imotski
Tel: 021/ 841-727
Fax: 021/841-063
Imotski,16.03.2020.g
KL:601-01-20-01-93
Ur:br:2129-01-20-01

Na temelju natječaja za prijem  u radni odnos objavljenog 21.02. 2020.g. uz
istodobnu objavu  na stranicama HZZ-e i
Web stranici  vrtića kao i na oglasnoj
ploči vrtića Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja donosi jednoglasnu

                                                               ODLUKU

Da se na neodređeno vrijeme  na
mjesto odgajatelja     primi:

  •  Ana Đuka

Da se na određeno radno
vrijeme na mjesto odgajatelja u predškoli primi:

  • Anamari Babić

Zahvaljujem svim kandidatima za sudjelovanje u natječaju.
Natječajna dokumentacija može se podići u tajništvu vrtića

            radnim
danom od 08,00 – 10,00 sati.

                                                                                             Tajnik:

                                                                                             Vicka
Babić,dipl.iur

— admin