Upis u predškolu

Dječji vrtić Imotski
Fra S. Vrljića 15
21260 Imotski
U Imotskom, 07.09.2020.g.
Kl:601-01-20-01-193
Ur:br:2129-01-20-01

Na temelju članka 23.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.br 10/97.,107/07. I 94/13.) te članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju  programa predškole (NN br 107/14.,) Dječji vrtić Imotski objavljuje

OBAVIJEST o upisu djece u program predškole za pedagošku godinu 2020./21. za područje Grada Imotskoga i općine Proložac Donji

Dječji vrtić Imotski primat će prijave za upis  u program predškole za pedagošku godinu 2020./21. od  14. rujna do 18.rujna 2020.g. i to ovim načinima:

1.  ELEKTRONIČKIM PUTEM ( upisi2020@vrtic-imotski.hr ),

2.  PUTEM POŠTE

3. PUTEM KUTIJE ISPRED ULAZA U DJEČJI VRTIĆ(CENTRALNI VRTIĆ). Adresa vrtića je Dječji vrtić Imotski; Fra Stjepana Vrljića 15, 21260 Imotski .

Sukladno čl.1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole, program  predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i to za djecu koja su rođena od 01.travnja 2014.g. do 31.ožujka 2015.g.(odnosno koja će do 31.ožujka 2021.g. navršiti šest godina).

U program predškole za ped.god.2020./2021.g upisuju se djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, program traje 250 sati, i provodi se u dva intervala i to:

  • Prvi dio od 05.10.2020.g. do 23.12.2020.g.
  • Drugi dio od 01.03.2021.g do 31.05.2021.

Uz zahtjev (nalazi se na Webu vrtića i ispred objekata vrtića) za upis potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

  • Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan  na web stranici vrtića i objektima svih vrtića)
  • Rodni list ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  • Liječničko uvjerenje (potvrda od pedijatra djeteta)
  • Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju (za dijete s teškoćama u razvoju)

Program predškole je besplatan za roditelje temeljem članka 48. Stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

                                                     v.d. Branka Mustapić

— admin