RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJE VRTIĆE I JASLICE DJEČJEG VRTIĆA IMOTSKI ZA PED.GODINU 2020./2021., PO PROGRAMIMA 

LISTA REDA PRVENSTVA

Dječji vrtić Imotski
Fra Stjepana Vrljića 15
21260 Imotski
Klasa: UP/1- 601-01-20-01-120
Urbroj: 2129-01-20-01

U Imotskom, 17.lipnja 2020.g.

Na
temelju članaka 1a,20. I 35.stavka 1.podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju
i obrazovanju (NN 10/97.,107/07 i 94/13.), članaka 44.stavka 1.,stavka
1.,96.stavka 1.,97.stavka 1. I 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN47/09.),
Opće uredbe o zaštiti podataka,  odredbe
članka 7. i odredbe članka 21. stavak 2. Pravilnika o upisu djece u Dječji
vrtić Imotski, Povjerenstvo za provedbu upisa nakon pregleda i ocjene
zaprimljenih prijava na natječaj za upis djece u Dječji vrtić Imotski za
pedagošku godinu 2020./2021., Upravno vijeće dana 16. lipnja 2020.g.  na prijedlog Povjerenstva za upis  donosi

RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJE VRTIĆE I JASLICE DJEČJEG VRTIĆA IMOTSKI ZA PED.GODINU 2020./2021., PO PROGRAMIMA

                                                 LISTA REDA PRVENSTVA

  1. POPIS UPISANE DJECE U JASLICE 
REDNI BROJ IDENTIFIKACIJSKI
BROJ
BROJ BODOVA
01. IVAN000 DIREKTAN UPIS
02. FILIP000 DIREKTAN UPIS
03. TONI1307 34
04. SARA1307 34
05. MALA123 32
06. OPSA002 32
07. TONI777 32
08. MRAV5678 32
09. PIN0107 31
10. MARK811 31
11. KOKILO1 31
12. MALU123 31
13. JURE111 29
14. PILE123 23
15. MIKI1234 23
16. MIJB019 23
17. MALA218 23
18. HIPP2018 23
19. COLA043 23
20. IVAN0501 23
21. AĐ0401 23
22. GABI711 23
23. BOCA1234 22
24. AAIĆ2607 22
25. ZEKO204 22
26. MIAA311 22
27. MARI221 22
28. DUŠA1809 22
29. MARO1806 22
30. KUKA265 22
31. RUŽA980 22
32. RIBA202 21
33. KIKA311 21
34. DUDA228 20
35. BEKA15719 20
36. STOL888 20
37. TO2505 20
38. BUBI223 20
39. KONKO1311 20
40. ZEKO567 20

2.POPIS UPISANE
DJECE  U 10 SATNI VRTIĆKI PROGRAM

REDNI BROJ IDENTIFIKACIJSKI
BROJ
BROJ BODOVA
01. PAKU0401 DIREKTAN UPIS
02. LENA135 DIREKTAN UPIS
03. B1950 35
04. SARA166 32
05. LANA121 31
06. MORE123 31
07. MAŠA000 29
08. JOSI2008 29
09. 0304 23
10. MASA333 23
11. MOTO888 23
12. NAŠA178 22
13. RIVA424 22
14. MADU155 21
15. SMOJE888 21
16. PERO123 21
17. MAČE301 20
18. DSIM940 20
19. BEBA811 20
20. ANDR0603 20
21. RUŽA017 20
22. BUBA1808 20
23. ROKI259 20

3.POPIS UPISANE DJECE U  KRATKI 
6 – SATNI PROGRAM

REDNI BROJ IDENTIFIKACIJSKI
BROJ
BROJ BODOVA
01. TONI1101 32
02. IVAN2703 32
03. KID1411 30
04. IVPR047 30
05. FIĆO369 29
06. EMI555 24
07. MIAA123 23
08. ANT473E 23
09. MATA5559 23
10. MAJA215 22
11. 56 22
12. MIA1111 21
13. FILE0811 21
14. LINO2503 21
15. LOPTICA02 21
16. RAIC3101 21
17. NINA2808 20
18. TOTO505 20

POPIS NEUPISANE DJECE U DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI

  1. DJECA KOJA IMAJU UVJETE  ZA UPIS, ALI NEMA MJESTA U PROGRAMIMA  VRTIĆA

 JASLICE                                                      

REDNI
BROJ
IDENTIFIKACIJSKI
BROJ
BROJ BODOVA
1. KIKA202 19
2. NINO2309 9
3. LANE111 9
4. ZEKO246 8
5. IVAN2112 7
6. DUJE210 7
7. NEBO304 7
8. IMPM091 3

10 SATNI VRTIĆKI PROGRAM

REDNI
BROJ
IDENTIFIKACIJSKI
BROJ
BROJ
BODOVA
1. MAJA123 18
2. ELENA000 13
3. MIPE106 11
4. DNAI555 10
5. MIKI123 10
6. EMA000 10
7. LUKA169 10
8. ANTE0307 9
9. IVMI0810 8
10. IMPM311 4

6 – SATNI PROGRAM

REDNI BROJ IDENTIFIKACIJSKI
BROJ
BROJ BODOVA
1. MARI123 19
2. EMA1910 18
3. ŠIME133 18
4. ABCD910 18
5. MARI238 16
6. FLOV204 16
7. BELA1234 10
8. KIKI777 7
9. ANĐA269 7
10. VLAK309 7
  • DJECA
    KOJA NEMAJU UVJETE ZA UPIS U PROGRAME VRTIĆA
REDNI BROJ IDENTIFIKACIJSKI
BROJ
RAZLOG
01. 1112 Oba roditelja s
prebivalištem u drugoj općini
02. BEBA117 Oba roditelja s
prebivalištem u drugoj općini
03. AMIGO1234 Nema dob za
traženi program
04. ROĐO123 Nema dob za
traženi program
05. DINA0811 Nema dob za traženi
program
06. SENI036 Nema dob za
traženi program
07. BAMA555 Nema dob za
traženi program
08. OKIN019 Nema dob za
traženi program

OBRAZLOŽENJE:

Dječji vrtić Imotski objavio
je dana 12.05.2020.g. natječaj o provođenju postupka upisa djece u programe
vrtića i jaslica za pedagošku 2020./2021.g. Prijave za upis zaprimane su u
razdoblju od  18.05 – 29.05. 2020.g.

U otvorenom postupku
zaprimljeno je ukupno 117 zahtjeva roditelja/udomitelja/skrbnika za upis u
programe jaslica i vrtića, od kojih 8 zahtjeva nije uvršteno u
razmatranje(  nemaju prebivalište na
području Grada Imotskoga  i Općine
Proložac Donji,  djeca nemaju dob ),
slijedom čega je u upisni postupak uvršteno 109 zahtjeva.

Nakon provedenog postupka, a
sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Imotski, u programe
ovog vrtića su upisana djeca kako je riješeno točkom 1,2,3,.   ovog Rješenja, odnosno Liste reda prvenstva .

Roditelj/udomitelj/skrbnik 
čija su djeca , sukladno ovom rješenju, odnosno listi prvenstva , upisana
u jaslice ili vrtić za pedagošku godinu 2020./2021. dužni su  u razdoblju od 01. do 11.rujna  2020.g. obavijestiti   odgajatelja  skupine u kojoj je dijete upisano zbog  potpisivanja 
UGOVORA o pružanju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja. U protivnom
će se  smatrati  da je roditelj odustao od upisa svoga /svoje
djeteta/djece.

Pouka o pravnom lijeku:

Roditelj/udomitelj/skrbnik
ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva u djelu koji se odnosi na njegovo
dijete u roku od 8 dana  od dana objave Rješenja
o upisu djece u DV Imotski, odnosno Liste reda prvenstva.

Prigovor
se podnosi Povjerenstvu za provedbu upisa, a o istom odlučuje Upravno  vijeće. Prigovor se podnosi u pisanom obliku,
preporučenom pošiljkom putem pošte na adresu „Dječji vrtić Imotski;Fra Stjepana
,21260 Imotski ili na E-mail adresu: djecji.vrtic.imotski@st.t-com.hr

Upravno
vijeće će odluku o prigovoru donijeti u roku od 8 dana od dana isteka roka za
prigovor.

Rješenje
o upisu djece u Dječji vrtić Imotski, odnosno Lista reda prvenstva  objavljena je dana 17.lipnja 2020.g. na
oglasnoj ploči i službenoj web stranici Dječjeg vrtića Imotski.

 UPISNO POVJERENSTO DV IMOTSKI

— admin