Obavijest o upisu djece u predškolski program

Dječji vrtić Imotski

Fra S.Vrljića 15

21260 Imotski

U Imotskom,09.09.2019.g.

Kl:601-01-19-01-282

Ur:br:2129-01-19-01                              

Na temelju članka 23.a.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.br 10/97.,107/07. I 94/13.) te
članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju 
programa predškole (NN br 107/24.,) Dječji vrtić Imotski objavljuje

OBAVIJEST

o upisu
djece

u program
predškole za pedagošku godinu 2019./20.

za područje Grada Imotskoga i općine
Proložac Donji

Dječji vrtić Imotski primat
će prijave za upis  u program predškole
za pedagošku godinu 2019./20. od  16. rujna do 20.rujna 2019.g. u vremenu
od 9-11 sati  u tajništvu ustanove.

Sukladno čl.1. Pravilnika o
sadržaju i trajanju programa predškole, program 
predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini
dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici
Hrvatskoj.

U program predškole za
ped.god.2019./2020.g upisuju se djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom
predškolskog odgoja i obrazovanja, program traje 250 sati, i provodi se u dva
intervala i to:

-Prvi dio od 01.10.2019.g. do
20.12.2019.g.

-Drugi dio od 02.03.2020.g do
29.05.2020.

Uz zahtjev za upis potrebno
je priložiti slijedeće dokumente:

  • Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u tajništvu  i na web stranici vrtića)
  • Rodni list ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  • Liječničko uvjerenje (potvrda od pedijatra djeteta)
  • Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju (za dijete s teškoćama u razvoju)

Program predškole je
besplatan za roditelje temeljem članka 48. Stavka 4. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju.

                                                                                                                                     Dječji
vrtić Imotski

— admin